ORTAOKUL

Öğrencilerimiz ortaokulumuzda öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözme, deney, tartışma ve sorgulamaya dayalı öğrenim görürler. İki dilli ortamda bilgi ile donanmış, özgüvenli, üretken, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler

SINIFLARIMIZ

24 kişilik öğrenci kapasitesiyle 36 m2lik sınıflarda 16 sınıf ile hizmet verilmektedir.


ORTAOKULDA EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI


BİLİNGUAL EDUCATİON ( ÇİFT DİLLİ EĞİTİM)
İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerin erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir.

Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır, öğrenci sunumları, yarışmalar, uluslararası proje katılımları ile hayatın içine aktarılır.

İngilizce öğretmeni sınıfın hem yabancı dil öğretmeni hem de sınıfın eğitim koçudur.
İkinci yabancı dil öğretiminde dilin etkin kullanımına yönelik etkinlikler, projeler ve geziler düzenlenir, öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi sağlanır.

ORTAOKUL HAZIRLIK SINIFI

5. sınıf öğrencilerimiz, ortaokula başlarken bir yıl boyunca haftalık toplam, 17 saat İngilizce dersi alırlar. Bu dersler onların daha iyi düzeyde İngilizce öğrenebilmeleri için geleceklerine açılan kocaman bir kapıdır. 


DEĞERLER EĞİTİMİ
Okullarımızda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş gurubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler. Her ay, “AYIN DEĞERİ” adı altında başka bir konu işlenir ve ay sonunda, bu değerle ilgili olumlu özellikler gösteren öğrencilerin velilerine “Veli Gurur Mektubu” yollanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar eğitimi öğrencilerin, derslerle bağlantılı olarak internet aracılığı ile proje çalışmaları yapmaları ve bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri geliştirmeleri amacıyla uygulanır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, KULÜPLER
Ortaokulda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda geliştirilmeleri ve sosyal hayata hazırlanmaları amaçlı çeşitli kulüp çalışmaları yapılır.

Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir, ’Sağlıklı Yaşam ve Çevre ‘ temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek, yaşadıkları toplumu analiz eder, topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenirler.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından en iyi şekilde yararlanabilmesi, kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim gösterebilmesi amacıyla, veli, öğretmen ve öğrenci birlikte çalışır. Sosyal, kişisel, önleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları sistemli olarak yürütülür.

Öğrenciler, her eğitim öğretim yılı başında sınıflar düzeyinde, Okul Temel Anlaşmalarını öğretmenlerinin rehberliğinde kendileri belirler ve uyulması konusunda ortamı paylaşanlar ile yürütürler. Bu amaçla öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir, iç denetim sağlanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olup öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi hedeflenir.
Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine; öz değerlendirme formu, çeşitli öğrenme ve beceri geliştirmeyi hedefleyen özgün çalışmalar, sınavlar, görsel araçlar ve portfolyoları örnek verebiliriz.

Ortaokulda sınavlar, öğrencinin yorum yapma, bağlantı kurma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirici, merkezi sınavlara hazır ve donanımlı olmasını sağlayıcı nitelikte hazırlanır. Düzenli olarak tüm sınıflarda uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının geçerli ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler.

GELİŞİM RAPORLARI
Ortaokulda her dönemde verilen Gelişim Raporu, öğretmenlerin öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile ilgili görüşlerini paylaştıkları bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrenci gelişimi ile ilgili gözlemlerini, verilerini ve düşüncelerini yazılı bir metinle veya derecelendirme ölçeğiyle gelişim raporu üzerinde belirtir.

PORTFOLYO DOSYALARI
Öğrencilerin dönem boyu yaptıkları çalışmalarından seçtikleri örneklerden oluşan Portfolyo Dosyaları yılda iki kez sunum yapılarak veli ile paylaşılır. Sunumun amacı öğrencinin öz değerlendirme, bilgilerini analiz etme ve sunum becerilerini geliştirmesidir.

VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ
Öğretmenlerimizin haftada bir saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bireysel görüşmeler, gurup etkinlikleri ve sınıf içi çalışmalar seviyelere göre planlanarak yürütülür.

VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular haftalık veli aramalarında velililerimiz ile paylaşılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimimizi sağlıklı yürütebilmemiz açısından önemlidir. Ayrıca gün sonunda Eğitim koçları tarafından velilere atılan Günlük mailler ile velilerimiz o gün yapılan tüm etkinlikler, derslerin içerikleri ve yapılacak olan etkinlikler hakkında detaylı bilgilendirmeye sahip olurlar.

Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz veli görüşme saatleri içerisinde randevu alarak öğretmenlerimizle görüşmeyi sağlayabilmektedir. OKUL SAATLERİ
Ortaokulda eğitim öğretim, 09:00 – 17:05 saatleri arasında yürütülmektedir. Öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri, zaman çizelgesinde belirtilir.

ETÜT ÇALIŞMALARI
Uygulanan haftalık ders saatlerinin dışında okul sonrası etüt çalışmaları ihtiyaçlara göre planlanır ve öğrencinin katılımı sağlanır. Öğrenciler, eksik olduğunu düşündüğü, anlayamadığı, tekrar etmek istedikleri konu ve dersleri idareye bildirir, idare öğrenciye eksiğe yönelik birebir çalışma ayarlanır.


KAYIT KABUL
Ortaokul 5 ve 6. sınıflarına başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrenciler Düzey Belirleme ve İngilizce Dil sınavlarına alınır, duygusal ve sosyal gelişimi izlenir, veliye sonuç ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.

ÖĞRENME DESTEK PROGRAMI
Amerikan Kültür Koleji olarak öğrencilerin kendi öğrenme biçimlerini bulmalarına yönelik bir rehberlik sunuyoruz. Bu süreç ilkokul dönemiyle başlıyor ve liseyle birlikte devam ediyor. Öğrencilerin hangi yöntemlerle daha kolay öğreneceklerini bulmak onların daha zorlu alanlarda strateji ve beceri geliştirebilmelerini sağlıyor.

Amerikan Kültür Koleji olarak, öğretmenlerimizle direkt olarak öğrencinin en iyi öğrenebileceği şekilde öğretim teknikleri uygulamaktayız. Okulumuzdaki bütün öğretmen kadrosu; her öğrenciyi bireysel olarak tanımaktadır ve öğretmenlerimiz sınıf danışmanları olarak haftada bir düzenli bir şekilde buluşur ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda neyin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışırlar.

Okulumuzun rehberlik danışmanı, öğrencilerimizin duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak; onlara her türlü rehberlik etmektedir. Bu rehberlik sayesinde teker teker, küçük gruplar halinde ya da düzenli bir biçimde yapılan sınıf “duygu grupları” aracılığıyla sosyal yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

SİZİ ARAYALIM

İletişim kurmak ve mesaj gönderme isteğini arttıracak kısa bir metin.

Bir sınıfta iki öğretmen, biri eğitim koçu ve sadece İngilizce konuşuyor

ANA OKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU S. MESLEK LİSESİ

YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ

"Yeni dönem kayıtlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz."

OKULUMUZDAN HABERLER

Söke Amerikan Kültür Kollejinin yapmış olduğu etkinlikler, sınıf aktiviteleri ve eğitim notlarımızı inceleyebilirsiniz...