İLKOKUL

İLKOKULDA EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI

İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerin erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir.

Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır, öğrenci sunumları, yarışmalar, uluslararası proje katılımları ile hayatın içine aktarılır.

İngilizce öğretmeni sınıfın hem yabancı dil öğretmeni hem de sınıfın eğitim koçudur.
İkinci yabancı dil okul öncesinde başlayarak oyun, şarkı ve etkinliklerle öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi sağlanır.

DEĞERLER EĞİTİM
İlkokulumuzda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş gurubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, KULÜPLER
Belli ilkeleri, plan ve programları, koşulları, süreleri olan ve ders programları dışında, öğrencilerin özgürce seçtikleri bir alanda, ilgili öğretmen rehberliğinde yaptıkları çalışmalardır.

Okullarımızda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, öğrencilerimizin bireysel gelişimi için önemli olan kulüpler bulunur ve bu kulüpler katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı çeşitli etkinlikler düzenler. Kulüplerimizden bazıları şunlardır; Basketbol, Voleybol, Görsel Sanatlar, Koro, Piyano, Gitar, Satranç, jimnastik ve diğerleri…

Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir, ’Sağlıklı Yaşam ve Çevre ‘ temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkı sağlar. Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından en iyi şekilde yararlanabilmesi, kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim gösterebilmesi amacıyla, veli, öğretmen ve öğrenci birlikte çalışır. Sosyal, kişisel, önleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları sistemli olarak yürütülür. Çünkü öğrencinin sadece bilişsel kapasitelerinin geliştirilmesi onun eğitildiği anlamına gelmez çocuğun tüm yönleriyle geliştirilmesi gerekmektedir. Rehberlik hizmetleri verilmeden sadece “öğretim” faaliyetleri ile de bunu gerçekleştirmek imkânsızdır. 

 

Rehberlik öğrencinin bütün kişilik boyutları ile topyekûn gelişimi için verilen bir hizmettir. Çünkü çocuğun kendini gerçekleştirerek toplumda uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi, kendine ve topluma yararlı bir birey olabilmesi, kısacası başarılı ve mutlu bir yaşam oluşturabilmesi, büyük ölçüde tüm gizil güçlerini geliştirerek tam verimli bir birey haline gelebilmesi ile olanaklıdır. Swette Marden'ın da dediği gibi "İnsanoğlunun içinde uyuyan güçler vardır. Kendisi bile şaşırır. Çünkü bu güçlere sahip olduğu aklından bile geçmez. Bu güçleri uyandırıp eyleme geçebilirse, o kişinin hayatında büyük bir devrim olur." Bizde Amerikan Kültür Koleji rehberlik servisi olarak tam anlamıyla bunu hedefliyoruz. Biliyoruz ki mutlu bir gelecek için mutlu çocuklar yetiştirmeliyiz.

 

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR;

 

 • Bireysel Görüşmeler 
 • Oryantasyon çalışmaları
 • Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme çalışmaları.
 • Grup Rehberliği
 • Veli Görüşmeleri
 • Öz Değerlendirme
 • Değerler Eğitimi
 • Mahremiyet Eğitimi
 • D2 Dikkat Testi
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Sosyometri 
 • Objektif ve Projektif Testler


 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olup öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi hedeflenir.
Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine; öz değerlendirme formu, çeşitli öğrenme ve beceri geliştirmeyi hedefleyen özgün çalışmalar, sınavlar, görsel araçlar ve portfolyoları örnek verebiliriz.

GELİŞİM RAPORLARI
İlkokulda her dönemde verilen Gelişim Raporu, öğretmenlerin öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile ilgili görüşlerini paylaştıkları bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrenci gelişimi ile ilgili gözlemlerini, verilerini ve düşüncelerini yazılı bir metinle veya derecelendirme ölçeğiyle gelişim raporu üzerinde belirtir.

PORTFOLYO DOSYALARI
Öğrencilerin dönem boyu yaptıkları çalışmalarından seçtikleri örneklerden oluşan Portfolyo Dosyaları yılda iki kez sunum yapılarak veli ile paylaşılır. Sunumun amacı öğrencinin öz değerlendirme, bilgilerini analiz etme ve sunum becerilerini geliştirmesidir.

SINIFLARIMIZ
22 kişilik öğrenci kapasitesiyle 36 m2lik sınıflarda 16 sınıf ile hizmet verilmektedir.


VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ
Öğretmenlerimizin haftada bir saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bireysel görüşmeler, grup etkinlikleri ve sınıf içi çalışmalar seviyelere göre planlanarak yürütülür.


VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular haftalık veli aramalarında velililerimiz ile paylaşılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimimizi sağlıklı yürütebilmemiz açısından önemlidir. Ayrıca gün sonunda Eğitim koçları tarafından velilere atılan Günlük mailler ile velilerimiz o gün yapılan tüm etkinlikler, derslerin içerikleri ve yapılacak olan etkinlikler hakkında detaylı bilgilendirmeye sahip olurlar.

Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz veli görüşme saatleri içerisinde randevu alarak öğretmenlerimizle görüşmeyi sağlayabilmektedir. 


OKUL SAATLERİ
İlkokulda eğitim öğretim, hafta içi 09:00- 17:05 ve hafta sonu 10:00- 12:30 saatleri arasında yürütülmektedir. Öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri zaman çizelgesinde belirtilir.

ETÜT ÇALIŞMALARI
Uygulanan haftalık ders saatlerinin dışında okul sonrası etüt çalışmaları ihtiyaçlara göre planlanır ve öğrencinin katılımı sağlanır.

KIYAFET ve ÖZ BAKIM KURALLARI: 
Öğrencilerimiz, okula gelirken okul kıyafetlerini giyerler. Okul idaresi tarafından özenli ve tertipli olmaları konusunda öğrenciler her zaman teşvik edilir.

KAYIT KABUL
İlkokul 1, 2, 3 ve 4 sınıflarına başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre rehber öğretmenlerimiz tarafından değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirme öğrencinin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarını kapsar. Öğretmenlerimizin öğrenciyi tanıma programından sonra veliye konu ile ilgili bilgilendirme yapılır. Görüşme sonrası uygun görülen öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.

DERS DIŞI ETKİNLİKLER
Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerinde ders dışı etkinliklerimizin rolü ve faydası büyüktür. Onların gizli gücünü ortaya çıkarmak ya da baskın yeteneğini geliştirmek Amerikan Kültür Kolejleri olarak en önemli sorumluluğumuzdur.

Bu amaçla, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çok geniş bir alanda kurslar verilerek gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sağlıyoruz. Onlara kendilerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar sunuyoruz.

Ders Dışı Etkinliklerimiz Cumartesi günleri ve/ veya hafta içi ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Spor: Taekwondo, Binicilik, Yüzme, Basketbol, Voleybol, Tenis, Latin Dansları, Halk Dansları, Buz Pateni, Okçuluk, Badminton

Müzik: Piyano, Saz, Gitar, Ritim, Bağlama

Görsel Sanatlar: Yağlı Boya, Ahşap Boyama, Seramik, Temel Desen, Temel Tasarım

Liderlik: Medya (Gazetecilik ve Radyo), Drama, Satranç

Fen: Ekoloji ve Doğa

Bilişim: Web Programlama

 

ÖĞRENME DESTEK PROGRAMI


Okul Öğrenme Destek Programı, öğrencilerin ekstra öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sınıf öğretmenlerinin de yardımıyla gerçekleştirilen bir destek programıdır. Program, akademik yardıma ihtiyacı olan az sayıdaki öğrencilere hizmet etmek amacıyla düzenlenmiştir. Amerikan Kültür Koleji bütün öğrencilerin müfredatımızın taleplerini karşılaması beklenmektedir. Okulumuzun başarısı öğrencilerinin hepsinin duygusal ve sosyal olarak ortalamanın üzerinde bir anlayışla davranmalarından geçmektedir. İlkokul bölümümüzde, eğer bir öğrencinin performansı ve sınıf derecesi beklentisi arasında büyük bir fark varsa ve öğrenme destek programı birliğimiz öğrencinin ekstra destek alması gerektiği konusunda hemfikirse, yeni bir plan geliştirilecektir.

 

GEZİLER, ÖDÜLLER, SERTİFİKALAR

PROJE ÇALIŞMALARI:

Proje çalışmaları, öğrencinin ders yılı boyunca seçtiği bir veya iki (öğretmen de uygun bulduğu takdirde) dersten hazırladığı çalışmadır. Amerikan Kültür Koleji 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel araştırma basamaklarını içselleştirmeleri, tez oluşturma, tezini sağlam gerekçelerle savunma becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen projeler, hazırlık ve sunum aşamalarını içerir. Proje konuları ve değerlendirme ölçeklerini, bilimsel araştırma süreçlerini ve tez yazma yönergelerini içeren kitapçık, ders yılı başında öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler ‘’Proje İstek Formu’’ doldurarak sınıf öğretmenlerine teslim ederler. Kasım ayında başlayan süreç, aylık değerlendirme ve geri bildirim toplantıları ile sürdürülür. Amaç, öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilme ve hazırladığı tezi sunma becerilerini desteklemek ve geliştirmektir. Öğrenciler proje çalışmalarının son aşamasında öğretim yılı süresince hazırladıkları verileri, seminerle sunarlar. 

Proje çalışması MEB’in zorunlu değerlendirme araçlarından biri olması sebebiyle çalışma takibinin veli tarafından desteklenmesi beklenir. Proje sürecini aksatan öğrencinin velisiyle iletişim kurulur; proje çalışmasını teslim etmeyen ve sunum aşamasına katılmayan öğrenci, zayıf notla değerlendirilir. 

KULÜP ÇALIŞMALARI:

Kulüp çalışmaları, eğitimde hedef davranışlar açısından sürecin vazgeçilmezlerinden biridir. Öğrencinin yetenekli olduğu, ilgi ve eğilim duyduğu alanlarda kendini ifade edebilmesi için planlanan çalışmalardır. Her öğrenci, bir öğretim yılı için en az bir kulübü tercih eder ve tercih ettiği kulübün çalışmalarına katılır. Öğretim yılının başlamasından bir hafta sonra rehberlik birimince düzenlenen kulüpler, tanıtım toplantısı sonrasında dağıtılan formlar yoluyla belirlenir. Planlı ve programlı yapılan bu çalışmaların sergi yoluyla ve performans biçiminde paylaşılması sağlanır. Seçilen kulüp olağanüstü durumlar dışında değiştirilemez, sürekliliğe önem verilir. Kulüplerimizden bazıları şunlardır: 

Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Ses ve Ritmik Atölyesi, Sahne Sanatları, Modern & Halk Oyunları, Radyo ve TV, Lego Robotics, Satranç, İngilizce Drama, ve diğerleri… 

Okulumuzda, ünitelere dayalı, şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir. “Sağlıklı Yaşam ve Çevre” temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında, topluma hizmet anlayışı içerisinde, çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür. Özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir. 

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek, yaşadıkları toplumu analiz eder, topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenirler. 

DİSİPLİN ANLAYIŞI:

Öğrencilerimizin sorumlu davranabilme yeteneklerine sahip olduklarına, eğitimciler olarak inanırız. Olumlu disiplin yöntemi ile amacımız, öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı olmadan, özdenetim geliştirmesini desteklemektir. Bu yöntemin olumlu sonuçlar vermesi, eğitimciler ve velilerin kararlılıkları, yoğun emekleri ve sabırlı çalışmaları ile mümkündür. 

 

SİZİ ARAYALIM

İletişim kurmak ve mesaj gönderme isteğini arttıracak kısa bir metin.

Bir sınıfta iki öğretmen, biri eğitim koçu ve sadece İngilizce konuşuyor

ANA OKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU S. MESLEK LİSESİ

YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ

"Yeni dönem kayıtlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz."

OKULUMUZDAN HABERLER

Söke Amerikan Kültür Kollejinin yapmış olduğu etkinlikler, sınıf aktiviteleri ve eğitim notlarımızı inceleyebilirsiniz...