ANADOLU S. MESLEK LİSESİ

Sağlık Lisesi’nde misyonumuz; mili, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, milletini, vatanını ve tüm insanlığı seven; bedenen, zihnen ve ahlaken güzel insanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, tüm bu değerlerin yanı sıra öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözme, tartışma ve sorgulamaya dayalı öğrenim teknikleriyle kaliteli bir eğitim alırlar. 

Öğrencilerimize sevgi ve hoşgörüyle yaklaşan deneyimli ve alanlarında uzman öğretmen kadrosu, derslerimizde son teknolojiyi kullanmakta ve başarıyı en üst seviyeye çekmeyi hedefleyerek bunu görev bilen bir çizgidedir. İki dilli öğretim sistemi ortamında yabancı dil eğitimi de alan, geleceğe güvenle bakan, özgüveni yüksek, üretken, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, yaşam boyu öğrenen, eğitimden öğretime, görünüşe kadar her yönden geleceğin sağlık personellerini yetiştiriyoruz.


BİLİNGUAL EDUCATİON (ÇİFT DİLLİ EĞİTİM)

 

Avrupa standartlarında bir dil eğitimi uygulanarak tüm ülkelerdeki insanlarla iletişim kurma becerisi kazanmak, İngilizce düşünmek ve İngilizceyi akıcı konuşmak en önemli hedeftir. İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda bulunan branş öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle, çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve gençlerin bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir.

Öğrencilerimizin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda hayatının her aşamasında iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır. İngilizce sunumlar yaparak, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak çeşitli yarışmalar yapılarak, uluslararası proje katılımları ile öğrencilerimiz hayatın içine aktarılır.

Çift dilli eğitim anlayışımız Amerikan üniversitelerine sınavsız giriş imkanı sunar. Öğrencilerimiz İngilizce dil eğitimi ve aldıkları uluslararası sertifikalar sayesinde rakiplerine fark atarak, aranılan sağlık personeli haline gelmektedir.

İngilizce öğretmeni, sınıfın hem yabancı dil öğretmeni hem de eğitim koçudur. Öğrencilerle olan iletişimi her zaman İngilizcedir. Eğitim koçunun Türkçe konuşması kesinlikle istenmez.
İkinci yabancı dil öğretiminde dilin etkin kullanımına yönelik çeşitli etkinlikler, projeler ve geziler düzenlenerek öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

 

Geleceğin birer sağlık personeli olacak olan öğrencilerimizin değerleri kazanarak çağın gereksinimlerine ayak uyduran birer “iyi insan”  olmalarını sağlamak çok önemlidir. Değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı ve mesleğinde tavrını ve tarzını belirleyen tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her sınıf seviyesi için yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tüm etik değerlerin, tutumların pekişmesini ve nitelikli sağlık uzmanı yetiştirilmesini hedefler.
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 

Bilgisayar eğitimi öğrencilerin, derslerle bağlantılı olarak internet aracılığı ile proje çalışmaları yapmaları ve bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri geliştirmeleri ve sağlık personeli olduklarında çalışma hayatlarında kullanmaları amacıyla uygulanır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, KULÜPLER

 

Sağlık Lisesi’nde öğrencilerin akademik ve yabancı dil gelişimlerinin yanı sıra, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda da geliştirilmeleri ve sosyal hayata hazırlanmaları amaçlı çeşitli kulüp çalışmaları yapılır.

Müfredat doğrultusunda şehir içi ve şehir dışı çeşitli eğitim ve kültür gezileri düzenlenir. Bu gezilerimizde hem eğlenilir hem de Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimiz keşfedilir. Sağlık Koleji’nde sağlığın önemine dikkat çekmek için okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek, yaşadıkları toplumu daha sağlıklı hale getirecek ve topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenirler.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Sağlık Lisesi’nde Rehberlik, yaratıcılığın ön plana çıkarılmaya çalışıldığı, psikolojisi sağlam sağlık uzmanı yetiştirildiği ve öğrencilerin bireysel farklılıklarının önemsendiği bir eğitim anlayışının yaratılmasına destek olur.

 

Rehberlik Servisi’nin öğrencilerimize;

  • Bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Sahip oldukları güçlerinin ve zayıf oldukları yönlerinin bilincinde olmaları konusunda yardımcı olmak,
  • Yeteneklerini olumlu yönde ve mesleğe yönelik kullanmalarına yönelik rehberlik etmek,
  • Kendi doğrularını bulmalarını sağlamanın  yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak,
  • Kariyer seçiminde, ayrıca sahip olacakları meslekleri doğrultusunda farlı alternatifleri keşfetmeleri adına danışmanlık yapmak,
  • Geleceğin sağlık personeli olarak sağlıklı bir yaşamın önemini kavratmak  gibi amaçları vardır.

Rehber öğretmenle yapılan her türlü görüşmenin güven ve hoşgörü temeline dayandığını bilen öğrencilerimiz, bireysel farklılıkların ve farklı bakış açısına sahip olmanın yargılanmayacağını bilir ve huzur duyar. Rehber öğretmenle görüşen her öğrencinin problemli öğrenciler olmadığını bilir ve ihtiyaç duyduğu her anda ve hatta sadece paylaşmak için bile gizlilik esasının ön planda tutulduğu bir ortamda bulunmaktan memnun olur.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminde hedef; mutlu ve özgüveni yüksek önce insan ve sonra da sağlık personeli yetiştirmektir.

 

Çalışmalarımız

Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Rehberlik servisi okulumuza yeni başlayan bütün öğrencilerimizin, okula uyumunu kolaylaştırmak, yeni arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını, okul kurallarına kısa sürede adapte olmalarını, okul düzenine alışmalarını, okulun öğrencisinden beklentisini kavramasını ve bu okulda olmanın anlamını kavramalarını sağlamak amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında grup ve bireysel rehberlik yapılır.

Bireysel Rehberlik Çalışmalarımız: Öğrencilerimiz sınav kaygısı, özgüven, verimli ve düzenli ders çalışma yöntemleri, dikkat ve konsantrasyon sorunu, üniversite sınavının tanıtımı ve üniversitelerin tanıtımı, etkili iletişim gibi konularda rehberlik servisi ile bireysel olarak görüşerek danışmanlık hizmeti alırlar. 

Mesleki Rehberlik Çalışmalarımız: Öğrencilerimizin her biri geleceğin sağlık personeli olacağı için bu mesleği en iyi şekilde tanımaları için onlara destek olma amacı doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Grup Çalışmalarımız: Öğrencinin kendini keşfetmesi yolunda düzenlenen önleyici ve gelişimsel grup çalışmaları, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız: Öğrencilerimizin başarı yolunda attıkları her adımda onların yanlarında olan velilerimize çeşitli sunumlar ve toplantılar yaparak, okul ile işbirliği içerisinde çalışmalarımıza destek olan velilerimizi bilgilendirmeyi amaçlar.

Öğretmenlerimiz ile İşbirliği: Öğrenci ile doğrudan ve düzenli iletişim halinde bulunan sınıf öğretmeni ve diğer tüm branş öğretmenleri ile rehberlik öğretmeni sıkı bir iletişim içerisindedir. Özellikle sınıf öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin özel ihtiyaçlarını tespit etme, sıkıntıları kısa sürede fark edip müdahale etme ve süreci takip etme noktasında oldukça yardımcıdırlar. Tüm bu işbirliği sonucunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciler ile bireysel veya grup görüşmeleri düzenler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, eğitim öğretim sistemimizin önemli bir parçası olup hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, gerçekleştiremediğimizi amaçların neler olduğunu, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksiklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu, yanlış öğrenmeleri, yeterince öğrenilmeyen konuların hangileri olduğunu görürüz. Ölçme ve değerlendirme faaliyeti sayesinde amaçlarımızı ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçirerek bunları öğrencilerimizin özelliklerine uygun hale getiririz. Eksik öğrenilen veya yanlış öğrenilen konuların üzerinde tekrar dururuz. Ölçe ve değerlendirme süreci sayesinde öğrencilerimize yerinde, zamanında ve etkili geri bildirimler verebiliriz. Öğretim metodumuzdan, öğrenme ortamından, dersin içeriğinden ve diğer faktörlerden kaynaklanan ve öğrenmeleri olumsuz yönde etkileyen nedenleri tespit edebilir ve düzeltebiliriz.

Okulumuzda sınavlar, öğrencinin derslerde işlenen konuların ne kadarını öğrenebildiğini ve öğrendiği bilgilerin ne kadarını aktarabildiğini belirler. Öğrencinin yorum yapabilmesini, konular arasında bağlantı kurabilmesini, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirebilmesini ve  üniversite sınavlarına hazır ve donanımlı olabilmesini  sağlayıcı nitelikte hazırlanır. Düzenli olarak tüm sınıflarda uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının geçerli ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler.

PORTFOLYO DOSYALARI
 

BILINGUAL EDUCATION – ÇİFT DİLLİ EĞİTİM 

Bugün, dünyadaki pek çok sayıda çocuk en az iki dil kullanarak yetiştirilmektedir. Çift Dilli Eğitim sistemimiz, İngilizceyi öğretmenin yanı sıra akademik başarıyı ve farklı kültürleri de öğrenmeyi teşvik etmektedir. Sistemimizde, biri branş öğretmeni diğeri sadece İngilizce konuşan İngilizce Öğretmeni olmak üzere bir sınıfta aynı anda iki öğretmen bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz mezun olana kadar ana dil düzeyinde İngilizceyi konuşurlar. Bu sayede Söke Amerikan Sağlık Koleji öğrencileri İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içerisinde kullanılan bir iletişim aracı olarak görmektedirler.

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU VE SERTİFİKASI

Söke Amerikan Sağlık Koleji, Avrupa Birliğine akredite olmuş  portfolyo ve sertifika vermektedir. Bu sayede öğrencilerimizin okulu bitirirken elde ettikleri İngilizce Dil Yeterlilik Sertifikaları tüm Avrupa da devlet kademelerinde geçerli hale gelmiş ve bir çok  üniversitede yabancı dil denkliği olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde Lise düzeyinde , İngilizce Yabancı dil programlarında Avrupa Dil Portfolyosunu  Avrupa Birliğine onaylatabilmiş çok az sayıda üniversite ve lise vardır.

 

ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI – HOMESCHOOLING

Öğrencilerimiz  “Homeschooling” çift diploma sayesinde mezun olurken ikinci diploma sahibi olabilirler. Bu program Amerika’daki eğitim müfredatını, ülkemizdeki mevcut eğitim müfredatına uyarlar ve öğrencilerimize fark dersleri (Matematik- Fen Bilgisi) verilir.

Program toplam dört yıl sürmektedir. İlk üç yıl müfredat dersleri alınır ve bunların sonunda test uygulanır. Son yılda ise ilk üç yılın konularını kapsayacak şekilde bitirme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavın sonucu da diploma notu olarak geçmektedir. Bu diploma ile öğrencilerimiz, Amerika, İngiltere ve Orta Avrupa ülkelerindeki üniversitelere direk geçiş imkanı elde etmektedirler.

SINIFLARIMIZ
Sınıflarımızda maksimum 24 öğrenci bulunur.

VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
Dünyadaki değişim ve dönüşümün böylesine yoğunlaştığı günümüzde veliler, eğitim öğretim sürecinde öğretmen ve öğrenci kadar vazgeçilmez bir unsurdur. Okulumuzda, öğrenciye yönelik, sorun odaklı olmaktan çok çözüm odaklı bir anlayış benimsenmektedir. Öğretmen, öğrenci için her zaman rehberlik eden konumdadır. Aile de aynı şekilde çocuğunun eğitim yaşantısı içinde olmazsa olmaz bir destekleyici roldedir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, sunumları, toplantıları ve duyuruları takip edebilmeleri için mail grupları oluşturulmuştur. Ayrıca hazırlanan bültenler ve duyurular sosyal medya ve internet ağı aracılığı ile her zaman kendilerine ulaştırılır.
Velilerimiz, sınıf öğretmeni tarafından periyodik aralıklarla aranmaktadır. Ancak öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz, başta sınıf öğretmeni olmak üzere her öğretmenimizi rahatlıkla arayabilir ve varsa sorununa en kısa zamanda çözüm bulabilir.

OKUL SAATLERİ
Sağlık Lisesi’nde eğitim öğretim 09.00-17.05 saatleri arasında yürütülmektedir. Öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri, zaman çizelgesinde belirtilir.


KIYAFET ve ÖZ BAKIM KURALLARI: 
Öğrencilerimiz, okula gelirken okul kıyafetlerini giyerler. Okul idaresi tarafından özenli ve tertipli olmaları konusunda öğrenciler her zaman teşvik edilir. Okul kıyafetlerimiz, kaliteli ürün garantisiyle, genç ve özgün çizgilerle üretilen, öğrencilerin severek giydiği, rahat ve şık, okulumuza özel tasarımlardır.


STAJ

Sağlık kolejimizde eğitim süremiz 4 yıl olup, 3 yıl teorik ve atölyelerimizde uygulama eğitiminden sonra öğrencilerimiz haftada 24 saat (3 gün) olmak üzere işletmelerde beceri eğitimine çıkmaktadırlar. Bölgemizdeki Kamu ve Özel hastanelerde stajlarını tamamlamaktadırlar. Öğrencilerimizin kılık-kıyafet, davranış, etik, iletişim gibi konularda sahada eğitim almasını sağlayan meslek dersi öğretmenlerimiz ile yüz yüze eğitim esas alınmıştır. Sağlık Lisesinde hedef nitelikli donanımlı alanında üst düzeyde İngilizceyi anlayıp konuşabilen sağlık personeli yetiştirilmektedir. Mezunlarımız kamu ve özelde çalışma hakkına sahiptir.

SİZİ ARAYALIM

İletişim kurmak ve mesaj gönderme isteğini arttıracak kısa bir metin.

Bir sınıfta iki öğretmen, biri eğitim koçu ve sadece İngilizce konuşuyor

ANA OKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU S. MESLEK LİSESİ

YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ

"Yeni dönem kayıtlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz."

OKULUMUZDAN HABERLER

Söke Amerikan Kültür Kollejinin yapmış olduğu etkinlikler, sınıf aktiviteleri ve eğitim notlarımızı inceleyebilirsiniz...