ANADOLU LİSESİ

Öğrencilerimiz okulumuzda öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözme, deney, tartışma ve sorgulamaya dayalı öğrenim görürler. Bunun yanında sosyal ve bireysel becerilerini ortaya çıkaracak etkinlik ve aktiviteler okulumuzun olmazsa olmazlarıdır. İki dilli ortamda bilgi ile donanmış, özgüvenli, üretken, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler. 
 
 
ÇİFT DİLLİ VE İKİ ÖĞRETMENLİ UYGULAMA 

İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmenle çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerin erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir. 
 
Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır, öğrenci sunumları, yarışmalar, uluslararası proje katılımları ile hayatın içine aktarılır. 
 
İngilizce öğretmeni sınıfın hem yabancı dil öğretmeni hem de sınıfın eğitim koçudur. 
İkinci yabancı dil öğretiminde dilin etkin kullanımına yönelik etkinlikler, projeler ve geziler düzenlenir, öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi sağlanır. 

 

BILINGUAL  EDUCATION  – ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Bugün, dünyadaki pek çok sayıda çocuk  en az iki dil kullanarak yetiştirilmektedir. Çift Dilli Eğitim sistemimiz, İngilizceyi öğretmenin yanı sıra akademik başarıyı ve farklı kültürleri de öğrenmeyi teşvik etmektedir. Sistemimizde, biri branş öğretmeni diğeri  sadece İngilizce konuşan  İngilizce Öğretmeni olmak üzere  bir sınıfta aynı anda iki öğretmen bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz mezun olana kadar ana dil düzeyinde İngilizceyi konuşurlar. Bu sayede  Söke Amerikan Anadolu Lisesi öğrencileri  İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içerisinde kullanılan bir iletişim aracı olarak görmektedirler. 

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU VE SERTİFİKASI 

Söke Amerikan Anadolu Lisesi ,  Avrupa Birliğine akredite olmuş  portfolyo ve sertifika vermektedir. Bu sayede öğrencilerimizin  okulu bitirirken elde ettikleri İngilizce Dil Yeterlilik Sertifikaları tüm Avrupa da devlet kademelerinde geçerli hale gelmiş ve bir çok  üniversitede yabancı dil denkliği olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde Lise düzeyinde , İngilizce Yabancı dil programlarında Avrupa Dil Portfolyosunu  Avrupa Birliğine onaylatabilmiş çok az sayıda üniversite ve lise vardır. 

ÇİFT  DİPLOMA PROGRAMI – HOMESCHOOLING 

Öğrencilerimiz  “Homeschooling” çift diploma sayesinde mezun olurken ikinci diploma sahibi olabilirler. Bu program Amerikadaki eğitim müfredatını , ülkemizdeki mevcut eğitim müfredatına uyarlar ve öğrencilerimize fark dersleri (Matematik- Fen Bilgisi) verilir. 

Program toplam dört yıl sürmektedir. İlk üç yıl müfredat dersleri alınır ve bunların sonunda test uygulanır. Son yılda ise ilk üç yılın konularını kapsayacak  şekilde bitirme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavın sonucu da diploma notu olarak geçmektedir. Bu diploma ile öğrencilerimiz , Amerika, İngiltere ve Orta Avrupa ülkelerindeki üniversitelere direk geçiş imkanı elde etmektedirler. 
 
DEĞERLER EĞİTİMİ 
Okullarımızda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş gurubunun yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler. 
 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
Bilgisayar eğitimi öğrencilerin, derslerle bağlantılı olarak internet aracılığı ile proje çalışmaları yapmaları ve bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri geliştirmeleri amacıyla uygulanır. 
 
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER, KULÜPLER 
Okulda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda geliştirilmeleri ve sosyal hayata hazırlanmaları amaçlı çeşitli kulüp çalışmaları yapılır. 
 
Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir,’Sağlıklı Yaşam ve Çevre ‘ temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir. 
 
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek, yaşadıkları toplumu analiz eder, topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenirler. 

Çeşitli kulüp çalışmalarımız yer almaktadır. 

Binicilik 

Okçuluk 

Tenis 

Yüzme 

Buz pateni 

Kültür edebiyat ve tiyatro 

Drama ve münazara 
 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından en iyi şekilde yararlanabilmesi, kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim gösterebilmesi amacıyla, veli, öğretmen ve öğrenci birlikte çalışır. Sosyal, kişisel, önleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları sistemli olarak yürütülür. 
 
Öğrenciler, her eğitim öğretim yılı başında sınıflar düzeyinde, Okul Temel Anlaşmalarını öğretmenlerinin rehberliğinde kendileri belirler ve uyulması konusunda ortamı paylaşanlar ile yürütürler. Bu amaçla öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir, iç denetim sağlanır. 

Öğrencilere uygulanan test ve anketler: 

D2 testi 

Sınav kaygısı testi 

Başarısızlık nedenleri anketi 

Mesleki tanım envanteri 

Akademik benlik değerlendirme envanteri 

Kimdir bu testi 

 

ÖĞRENCİ İZLEME SİSTEMİ: REHBERLİK VE KOÇLUK 

Koç öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini, aile – arkadaş – öğretmen ilişkisini ve sınıf içi davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Koçluk sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanır.  

Yıl boyunca öğrenci, rehber öğretmeninin gözlem ve desteğine ek, koç öğretmeni tarafından da izlenir, düzenli görüşmelere davet edilir. Koç ve rehber öğretmenler eşliğinde belirli periyotlarda veli ve öğrenciye bilgi paylaşımında bulunulur. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olup öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi hedeflenir. 
Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine; öz değerlendirme formu, çeşitli öğrenme ve beceri geliştirmeyi hedefleyen özgün çalışmalar, sınavlar, görsel araçlar ve portfolyoları örnek verebiliriz. 
Anadolu lisemizde sınavlar, öğrencinin yorum yapma, bağlantı kurma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirici, merkezi sınavlara hazır ve donanımlı olmasını sağlayıcı nitelikte hazırlanır. Düzenli olarak tüm sınıflarda uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının geçerli ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler. 
 
GELİŞİM RAPORLARI 

Okulda  her dönemde verilen Gelişim Raporu, öğretmenlerin öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile ilgili görüşlerini paylaştıkları bir değerlendirme aracıdır. Öğretmenler, öğrenci gelişimi ile ilgili gözlemlerini, verilerini ve düşüncelerini yazılı bir metinle veya derecelendirme ölçeğiyle gelişim raporu üzerinde belirtir. 
 

SINIFLARIMIZ
18 kişilik öğrenci kapasitesiyle 36 m2lik sınıflarda 9 sınıf ile hizmet verilmektedir.

VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ 
Öğretmenlerimizin haftada bir saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bireysel görüşmeler, gurup etkinlikleri ve sınıf içi çalışmalar seviyelere göre planlanarak yürütülür. 
 
VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ 
Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular e-posta aracılığı  ve diğer iletişim kanallarıyla kendilerine ulaştırılır. 
Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz okul yönetimine not bırakabilirler. 

 

OKUL SAATLERİ 
Okulda  eğitim öğretim, 09.00-17.05 saatleri arasında yürütülmektedir. Öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri, zaman çizelgesinde belirtilir. 

 


DENEME SINAVLARI  

Üniversite hazırlık sürecinde, yıl boyunca yapılan deneme sınavlarıyla, ulaşılması beklenen hedefler ve öğrencinin akademik gelişimi analiz edilir. YGS / LYS deneme sınavları  tüm okullarında eş zamanlı gerçekleşir. Deneme sınavları sonrasında elde edilen analiz raporları öğrencilerle paylaşılır.

 

YGS / LYS HAZIRLIK ETÜTLERİ 

11 ve 12. sınıf öğrencilerine yıl boyunca hafta içi ders programına entegre edilmiş hazırlık dersleriyle birlikte, cumartesi günleri de YGS / LYS hazırlık dersleri verilir. Yaz dönemi ve sömestri döneminde de yoğunlaştırılmış YGS / LYS hızlandırma programları uygulanır. Uygulanan haftalık ders saatlerinin dışında okul sonrası etüt çalışmaları ihtiyaçlara göre planlanır ve öğrencinin katılımı sağlanır. 
 
 
KAYIT KABUL 
Okula  başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrenciler Düzey Belirleme  sınavlarına alınır, duygusal ve sosyal gelişimi izlenir, veliye sonuç ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. 
 
ÖĞRENME DESTEK PROGRAMI 
Amerikan Kültür Koleji olarak öğrencilerin kendi öğrenme biçimlerini bulmalarına yönelik bir rehberlik sunuyoruz. Bu süreç ilkokul dönemiyle başlıyor ve liseyle birlikte devam ediyor. Öğrencilerin hangi yöntemlerle daha kolay öğreneceklerini bulmak onların daha zorlu alanlarda strateji ve beceri geliştirebilmelerini sağlıyor. 
 
Amerikan Kültür Koleji olarak, öğretmenlerimizle direkt olarak öğrencinin en iyi öğrenebileceği şekilde öğretim teknikleri uygulamaktayız. Okulumuzdaki bütün öğretmen kadrosu; her öğrenciyi bireysel olarak tanımaktadır ve öğretmenlerimiz sınıf danışmanları olarak haftada bir düzenli bir şekilde buluşur ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda neyin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışırlar. 
 
Okulumuzun rehberlik danışmanı, öğrencilerimizin duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak; onlara her türlü rehberlik etmektedir. Bu rehberlik sayesinde teker teker, küçük gruplar halinde ya da düzenli bir biçimde yapılan sınıf “duygu grupları” aracılığıyla sosyal yeteneklerinin geliştirilmesi  sağlanmaktadır. 

SİZİ ARAYALIM

İletişim kurmak ve mesaj gönderme isteğini arttıracak kısa bir metin.

Bir sınıfta iki öğretmen, biri eğitim koçu ve sadece İngilizce konuşuyor

ANA OKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU S. MESLEK LİSESİ

YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ

"Yeni dönem kayıtlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz."

OKULUMUZDAN HABERLER

Söke Amerikan Kültür Kollejinin yapmış olduğu etkinlikler, sınıf aktiviteleri ve eğitim notlarımızı inceleyebilirsiniz...