ANA OKULU

ANA SINIFINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM
Hedeflerimiz: Hızla değişen dünyaya olumlu bir biçimde uyum sağlayabilecek, sağlıklı, aktif ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde, Amerikan Kültür Koleji Ana Sınıfı en iyi koşulları hazırlayarak, çocuklarımızı geleceğe güvenle kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 

Eğitim-Öğretim Uygulamaları: 

Eğitimimizde uygulanan aktif yöntemler ile öğrenciler ''ne, nasıl, neden?” temel soruları yoluyla araştırmaya, kendini ifade etmeye, iletişim kurmaya, ürün ortaya koymaya yönlendirilirler. Böylece soru soran, merak eden, araştıran, mutlu ve geleceğe güvenle bakan çocuklar yetiştirilir. 
Sınıflarımız, çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini destekleyecek araç gerece ve alana sahiptir

Her Sınıfta İki Öğretmen: Amerikan Kültür Koleji Ana sınıfının her sınıfında, biri İngilizce, diğeri Türkçe konuşan iki ayrı öğretmen vardır. 

Çift Anadil Eğitimi: 

Bu eğitim modelinde, öğrencinin günde sekiz saatini beraber geçirdiği öğretmenleri, eğitim sırasında ebeveynlerinin yerini tuttuğu için, öğretmenlerden İngilizce öğretmeni olanı sadece İngilizce konuşarak (bu sırada öğrencisini anlayarak)öğrencinin, İngilizce konuşmanın doğal bir süreç olduğunu gözlemlemesini sağlar. Bu sayede çocuklar, İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını, hayatın olağan akışı içinde bir iletişim metodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu metodu kullanması gerektiğini anlar. Böylece İngilizceyi, bir daha unutamayacak şekilde öğrenir.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler:

 Eğitim programımız kapsamında yürütülen İngilizce, yaratıcı drama, görsel sanatlar, dans ve ritmik, müzik, jimnastik, satranç gibi branş dersleri yanında, akıl oyunları, proje çalışmaları, sanat etkinlikleri, sezgisel okuma yazma etkinlikleri ile desteklenir. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı olarak yapılan geziler, kutlamalar ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi hedeflenir. Ayrıca okulumuzda bulunan evcil hayvan bahçesi ile öğrencilerimizin hem doğayla iç içe olmaları hem de birer hayvan dostlu olmaları da amaçlanmaktadır. Bunların yanında eğitim programımız; 
Günlük Eğitim Rutinleri

· 100.gün etkinliği 
· Yoklama 
· Kavram etkinlikleri 

· Kültür-Sanat etkinlikleri (Tiyatro, sinema, sergi)

· Bilim etkinlikleri (Deney ve gözlem)
· Sorumluluk günleri,

· Belirli gün ve haftaların kutlanması
· Geleneksel çocuk oyunları 
· Aile katılımı 
· Ayın ünlüsü-ayın ülkesi-ayın rengi- ayın projeleri (4-5 yaş)
· Her ayın sonunda o ay doğan öğrencilerin Doğum Günü Kutlamaları 
· Portfolyo sunumları ile desteklenmektedir. 

 

SINIFLARIMIZ

1000M2 alanda 18 er kişilik 4 adet 5 yaş sınıfı, 2 adet 4 yaş sınıfı ve 1 adet 3 yaş sınıfı ile hizmet verilmektedir.

ANA SINIFINDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME POLİTİKASI: 
Ölçme değerlendirme uygulamalarının temel amacı öğrencinin davranış, beceri gelişimi ve kazanımlardaki gelişim düzeylerini ortaya koymak ve takip etmektir. Belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapma şansını elde ederiz. Elde edilen sonuçlar uygulanan programların başarısı hakkında değerlendirme yapma fırsatı verir. 

Ana sınıfından ilköğretime geçişte okul olgunluğu testi ve tüm süreci kapsayan veli görüşmeleri, öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenmektedir. 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, sene boyunca çalışmalarını, öğretmen, veli, öğrenci işbirliği içinde yürütür. 

 

 

Ölçme-Değerlendirme Araçları 
• Kayıt formu 
• Okul olgunluğu testi• Çocukların objektif ve projektif değerlendirilmeleri
• Değerler Eğitim 

 Mahremiyet Eğitimi 

 Veli Görüşmeleri 
• Portfolyo

• Ödevler

 

 ÖDEVLER:

Anasınıflarında yapılan çalışmaları pekiştirmek amacıyla, öğrencilere “Ana Sınıfı Hafta Sonu Ev Etkinliği” verilir. Öğrencilerin keyif alacağı, yaparken eğleneceği ve zorlanmayacağı şekilde hazırlanan ödevler, deneyler, oyunlar ve projeler uygulanır. Verilen her ödev, mutlaka kontrol edilerek öğrencinin motivasyonu sağlanır; sorumluluk duygusu desteklenir.

SORUMLULUK GÜNLERİ: 

Sorumluluk Günleri: Bu etkinlik günlerinin amacı; öğrencilerimize sorumluluk, paylaşma, bir işi takip edebilme ve kendine ait eşyayı, nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmaktır. Bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için öğrencilerimize yardımcı olmanızı bekleriz. 


ANA SINIFINDA REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK: 
“Eğitim-öğretim yaşantısının ilk basamağına atılan en küçük adım aslında en büyük adımlarının başlangıcıdır” yaklaşımından yola çıkılarak sadece kriz odaklı değil, gelişimsel ve önleyici bir rehberlik anlayışı izlenir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine ve değerlerine duyarlı, sağlıklı, mutlu, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına, katkıda bulunur.

 Öğrencilerimizin, olumlu okul ve benlik algısına sahip olmalarını sağlayabilmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından, planlı ve sistemli olarak, okula uyum çalışmaları, kavram gelişim, görsel algı ve dikkat çalışmaları, gözlemler ve taramalar yürütülmektedir. Ana sınıfından ilköğretime geçişte okul olgunluğu testi ve tüm süreci kapsayan veli görüşmeleri, öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, sene boyunca çalışmalarını öğretmen, veli ve öğrenci işbirliğiyle yürütür. 


KAYIT KABUL
Başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre rehber öğretmenlerimiz tarafından değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirme öğrencinin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarını kapsar. Öğretmenlerimizin öğrenciyi tanıma programından sonra veliye konu ile ilgili bilgilendirme yapılır. Görüşme sonrası uygun görülen öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.

DEVAM ve DEVAMSIZLIK: 
Öğrencilerimizin okula düzenli olarak devam etmeleri, zamanında gelip gitmeleri ve hastalık durumunda, veli tarafından ilgili müdür yardımcısına, en geç saat 10.00'a kadar, durumun bildirilmesi gerekmektedir. Rahatsızlık yaşayan öğrenci servis kullanıyorsa, öğrencinin o gün servisle evinden alınmayacağı, servis saatinden önce, servis yetkilisine bildirilmelidir. 

KIYAFET ve ÖZ BAKIM KURALLARI: 
Öğrencilerimiz, okula gelirken okul kıyafetlerini giyerler. Okul idaresi tarafından özenli ve tertipli olmaları konusunda öğrenciler her zaman teşvik edilir.


TOPLANTI RUTİNLERİMİZ 

· Genel Veli Toplantısı 
· Bireysel Gelişim Değerlendirme Toplantısı 
· Branş Dersleri Özel Yetenek Geri Bildirim Toplantısı 

OKUL YAŞANTISI:
Eğitim-öğretimimiz her yıl “Oryantasyon haftası” ile başlar.

 

Okul saatlerimiz:

Hafta içi: 9.00 - 17.05

Hafta sonu ( Cumartesi): 10.00- 12.30

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ:

Okul-aile işbirliği ve iletişimi, eğitim-öğretim sürecinde ailelerin de aktif bir paydaş olduğu anlayışı ile hedeflere ulaşılması noktasında, büyük önem taşımaktadır. Tutum, yaklaşım ve iletişimde ortak hareket edilmesi, eğitimin verimliliğinde ve kalıcılığında arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bu noktada her öğrencimiz için sağlanan "Gözlem Defteri" günlük bilgilendirmeler için ve öğretmen ile veli iletişiminde kullanılır. 

Velilerimiz ile yapılan bireysel görüşmeler eğitim koçları ve sınıf öğretmenlerinin birer hafta arayla aramaları ile sağlanır. Bu görüşmelerde gündem maddeleri veliler ile paylaşır, genel değerlendirmeler karşılıklı olarak yapılır. Velilerimiz branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile belirtilmiş olan randevu saatleri içerisinde diledikleri zaman görüşme sağlayabilmektedirler. Ayrıca gün sonunda Eğitim koçları tarafından velilere atılan Günlük mailler ile velilerimiz o gün yapılan tüm etkinlikler, derslerin içerikleri ve yapılacak olan etkinlikler hakkında detaylı bilgilendirmeye sahip olurlar.

SİZİ ARAYALIM

İletişim kurmak ve mesaj gönderme isteğini arttıracak kısa bir metin.

Bir sınıfta iki öğretmen, biri eğitim koçu ve sadece İngilizce konuşuyor

ANA OKULU
İLKOKUL
ORTAOKUL
ANADOLU LİSESİ
ANADOLU S. MESLEK LİSESİ

YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ

"Yeni dönem kayıtlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz."

OKULUMUZDAN HABERLER

Söke Amerikan Kültür Kollejinin yapmış olduğu etkinlikler, sınıf aktiviteleri ve eğitim notlarımızı inceleyebilirsiniz...